top of page

Shockwave therapie

Sinds begin jaren '80 wordt Shockwave met groot succes gebruikt om nierstenen te vergruizen en eind jaren '80 begon men ook met het behandelen van spieren, pezen en gewrichten. 

Wanneer helpt Shockwave?

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, afhankelijk van het soort en de ernst van de klacht, bij 50 tot 85% goede tot zeer goede resultaten worden bereikt bij:

• hielspoor 
• chronische pijn aan de achillespees 
• jumper's knee 
• schouderpijn met of zonder kalkvorming (frozen shoulder)
• chronische nek-, schouder- of rugpijn en -spanning 
• andere vormen van verkalking en peesontstekingen

Wat is Shockwave?

De Shockwave gebruikt schokgolven vergelijkbaar met die van een vliegtuig dat door de geluidsbarrière gaat. De schokgolven die we gebruiken, worden opgewekt door een toestel en heel gericht afgegeven. Deze korte geluidsgolven met relatief veel energie dringen in het lichaam en geven uiteindelijk hun energie af op de te behandelen plaats.

Hoe werkt Shockwave?

Door de energie van de Shockwave reageert het lichaam en komen er stoffen vrij die de pijn verminderen en/of de het herstel stimuleren. Sommige bootsen een milde ontstekingreactie na waarna er pijndemping en een verbeterde genezing volgt. Andere stoffen die vrijkomen door de golven stimuleren dan weer het herstel van het weefsel.

Doet de behandeling pijn?

Shockwave geeft veel energie af op een plaats die soms al (erg) gevoelig is. Hierdoor treedt in veel gevallen wel een stevige sensatie op, maar geen echte pijn. We zorgen er natuurlijk ook voor dat uw tolerantiegrens niet overschreden wordt.

Mogelijke bijwerkingen

Shockwave is vrijwel zonder risico’s. 
Plaatselijk treden soms echter wel blauwe plekken of kleine puntbloedingen. Daarnaast kan je ook korte tijd een verhoogde gevoeligheid ervaren

De therapie zelf

De behandeling met Shockwave duurt tussen 6 en 10 minuten. In die tijd krijg je in totaal 2000 tot 5000 Shockwaves. We controleren voortdurend of het geheel niet te hevig is voor jou en passen, indien nodig, de intensiteit aan. 

bottom of page