Mannen

Mannen

Bekkenbodemproblemen bij mannen

Veel mannen hebben last van bekkenbodemproblemen, zij het niet altijd
evenduidelijk of bekend. BarbaKine helpt mannen, jong en oud, met hun 
ongemakken en coacht hen bij het werken aan een positief resultaat.

Mogelijke klachten
Mannen ervaren regelmatig volgende problemen:
• urinaire stressincontinentie
• urgency 
• urge-incontinentie
Vaak krijgen mannen hiervan last na een prostatectomie, 
de (gedeeltelijke of volledige) wegname van de prostaat 
of door andere prostaatproblemen.

Behandeling
Ook bij mannen trainen we de bekkenbodem om problemen
te verminderen of op te lossen. BarbaKine behandelt 
deze met een mix van methodes:
• advies voor drink- en/of eetgewoonten
• tips aangaande toilethouding en -gedrag
• blaas- en/of toilettraining
• bekkenbodemspieroefeningen
• biofeedback
• elektrostimulatie